Miesiąc: Lipiec 2011

6 zł na osobę – pozyskane środki unijne zajęliśmy 50. ostatnie miejsce.

W tegorocznej, 13. z kolei edycji rankingu polskich samorządów dziennika ,,Rzeczpospolita” Kalisz utrzymał swą pozycję w pierwszej dwudziestce miast na prawach powiatu. W tej grupie pozycję lidera od pięciu lat utrzymuje Poznań, zdobywając 72,7 pkt. Kalisz zajął 19. pozycję (55,57 pkt). Ogólna ocena miasta wypadła dobrze, w zestawieniu z innymi porównywalnymi po względem wielkości i potencjału, jak np. Koszalin a także dużo większymi od Kalisza, jak Łódź. Obydwa te miasta uzyskały identyczną punktację co gród nad Prosną. W odniesieniu do porównywalnych miast na prawach powiatu w Wielkopolsce znacznie wyprzedza nas Leszno, zajmujące trzecią pozycję (65,6 pkt). Natomiast daleko za nami jest Konin – 44. miejsce (43,4 pkt).

Z ogólnej oceny naszego miasta możemy być zadowoleni. Natomiast w niektórych zestawieniach szczegółowych wypadliśmy słabo. Zwłaszcza w tych , w których o pozycji decydowały takie kryteria, jak wykorzystanie dotacji unijnych, czy powstawanie nowych podmiotówgospodarczych.

Za sytuację finansową nasze miasto otrzymało 31,11 pkt a za efekty zarządzania 24,46 pkt. Dla porównania lider rankingu -Poznań otrzymał odpowiednio 34,83 pkt za finanse i 37,88 pkt za zarządzanie. W kategorii dochody na jednego mieszkańca, które wynoszą w Kaliszu 3939 zł zajęliśmy 19. miejsce, a w kategorii wydatki, które osiągnęły poziom 4129 zł miejsce 34. Na bezpiecznym poziomie kształtuje się wskaźnik zadłużenia Kalisza w stosunku do dochodów. Wynosi on bowiem 42,71 proc., podczas gdy poziom ustawowy to 60 proc. Słabo wypadliśmy pod względem pozyskiwania środków unijnych. W tym wypadku o miejscu w rankingu decyduje wysokość dofinansowania podzielona przez liczbę mieszkańców. W naszym mieście wypada po 6 zł na osobę. W kategorii pozyskane środki unijne zajęliśmy 50. ostatnie miejsce. W ubiegłym roku w Kaliszu powstało 9 podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców.

*Zrodlo – Ziemia Kaliska