Miesiąc: Lipiec 2013

Obowiązki kierowcy Prezydenta Kalisza.

2 tygodnie temu zadałem pytania dot. samochodu służbowego, z którego korzysta Prezydent naszego miasta. Można kwestionować sens takiego pojazdu i kierowcy, który prowadzi ten samochód, ale nie to było moim celem. Chciałem się dowiedzieć jakie obowiązki posiada kierowca i czy wozi Prezydenta na spotkania, które nie mają nic wspólnego z wykonywanymi obowiązkami. Dostałem informację, że na spotkanie towarzyskie Platformy Obywatelskiej, Prezydent Pęcherz podjechał służbowym samochodem, ze swoim kierowcą.

Kierowca Kalisz Prezydenta

Źródło zdjęcia.

Miałem wątpliwości co do zasadności wydawania publicznych pieniędzy w ten sposób. W odpowiedzi dostałem informacje przedstawione poniżej. Wynika z nich, że spotkanie miało charakter „służbowy”. Niestety nie wiem, czy do obowiązków Prezydenta Kalisza należy odwiedzanie spotkań towarzyskich partii politycznych. Być może są one wpisane w zakres obowiązków włodarzy miast. Brak mi wiedzy, by jednoznacznie to ocenić, może ktoś z Was posiada szerszą wiedzę na ten temat?

Na pytania odpowiedziała Pani Iwona Duda, p.o. Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta. Dziękuję za szybką odpowiedź.

 

[message type=”info”]W 2010 r. przejechał 16 070 km, w 2011 r. – 20 396 km, w 2012 r. – 18 450 km.[/message]

[message type=”info”]Pan kierowca wozi Pana Prezydenta w sprawach służbowych.[/message]

[message type=”info”]Pan Prezydent korzystał z samochodu służbowego podczas dojazdu na spotkanie w dn. 14.06.2013 r., które miało charakter służbowy.[/message]

Jeśli chodzi o wynagrodzenie Pana kierowcy to na podst. §23 i §24 Kodeksu Cywilnego oraz §26 ustawy o ochronie danych osobowych informacja ta podlega ochronie jako dobro osobiste pracownika.”

– Kierowca Pana Prezydenta posiada zakres obowiązków, jak każdy inny pracownik Urzędu Miejskiego. Do nich należy w szczególności:

  • kierowanie powierzonym pojazdem zgodnie z dyspozycją przełożonych,
  • wypełnianie kart drogowych,
  • utrzymanie pojazdu w sprawności technicznej i czystości,
  • sprawdzanie stanu technicznego pojazdu przez rozpoczęciem pracy,
  • zabezpieczenie pojazdu przez możliwością użycia przez osoby postronne,
  • wykonywanie innych prac zleconych przez Naczelnika lub jego Zastępcę,
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej Kalisza oraz zarządzeń wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie.

Pan kierowca odpowiada materialnie za:

  • nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
  • wszelkie użycie pojazdu do celów osobistych bez zgody przełożonego,
  • uszkodzenia w wypadku samowolnego użycia pojazdu.