Komitet

Informacja:
Dnia 21 sierpnia 2023 r. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Kandydat Dawid Borowiak w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.

Uchwała PKW w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców:

Dane Komitetu Wyborczego

Pełnomocnik Komitetu Wyborczego: Robert Gajor
Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego: Piotr Kasperkiewicz
Rejestr zaciągniętych kredytów: Brak wpisów w rejestrze kredytów
Rejestr wpłat: (tutaj pojawiają się wyłącznie wpłaty osób, które sobie tego życzą oraz obowiązkowo wszystkich, którzy przekroczyli kwotę 3600 zł)

 

Nazwa: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY KANDYDAT DAWID BOROWIAK
Skrót: KWW NIEZALEŻNY KANDYDAT DAWID BOROWIAK

Data przyjęcia zawiadomienia o rejestracji kandydata do Senatu RP: 6 września 2023
Data przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu: 21 sierpnia 2023
Adres: ul. Marii Dąbrowskiej 44, 62-800 Pruszków